Ψεύτικο Σκυλόψαρο
Ψεύτικο Σκυλόψαρο.png


Περιγραφή:

Είμαι ένα ακίνδυνο σκυλόψαρο! Με έπιασες! Αλλά εντάξει, απλά βάλε με σε ένα ενυδρείο με Γατοσίλουρους. Υπόσχομαι πως δεν θα τους φάω...

Σχολή: Μύθου Σχολή Μύθου.png
Επίπεδο: 3
Ενυδρείο: Κανονικό Ενυδρείο
Ελάχιστο Μέγεθος Κανονικού: 15
Ελάχιστο Μέγεθος Ψαρούκλας: 45
Εμπειρία: 1.500 / 15
Σπανιότητα: Κοινό
Τιμή Πώλησης
Ενδεικτική Τιμή Ψαράκι/Ψαρούκλας
  1,600 Χρυσό
Ενδεικτική Τιμή Κανονικού:
  850
Μπορεί να πιαστεί σε:

Εκστρατεία-Φανταστικό Ταξίδι
Καταφύγιο Αλμυρού Νερού

Σελέστια
Αρχηγείο της Σελέστια

Ζαφάρια
Διασταύρωση Μπαομπάμπ

Δάσκαλος Σχολής Ψαρέματος.png Η Εκστρατεία-Φανταστικό Ταξίδι είναι η καλύτερη επιλογή. Μια απλή έλξη μύθου θα μας δώσει αυτό το ψάρι αμέσως. Εναλλακτικά επιλέξτε τη Διασταύρωση Μπαομπάμπ.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.