Χρυσταλίτσα
Χρυσταλίτσα.png
Κορώνα.png
Ανταλλάξιμο Ναι
Δημοπρασία Ναι
Τιμή Πώλησης 150 Χρυσός.png
Το συμπαθούν τα:

Δεν με συμπαθεί κανένα φυτό
Το αντιπαθούν τα:

Το παίρνεις από αλληλεπίδραση με: Το ρίχνουν οι:

Δεν το ρίχνει κανείς

Φυτό.png Ανάγκες
Ανάγκη φυτού βροχή.pngΑνάγκη φυτού μέλισσες.pngΑνάγκη φυτού μαγεία.png
Παράσιτο.png Παράσιτα
Βαθμός Απαιτούμενο Ξόρκι

7

Μυρμηγκολέων

Αυτό το φυτό μπορεί να προσελκύσει Ξωτικό

Εμπειρία:
 222 Ώριμο
 2220 Ενήλικο

Ανταμοιβή: 7

Πρόκληση: 5

Μέγεθος: Μικρό(Μαγικό)

Βαθμός Κηπουρού:

Προχωρημένος (6)

Χρόνος από Βλαστάρι σε Νεαρό:
 68 Ώρες

Χρόνος από Νεαρό σε Ώριμο:
 135 Ώρες

Χρόνος από Ώριμο σε Ενήλικο:
 270 Ώρες

Προτιμήσεις:

Βοτανικός Κήπος
Γνώμος Τροπικού Κήπου
Κρυστάλλινη Λάμπα Δρόμου
Ξωτικό
Πάντακιαιώνια
Φάρμα

Αντιπάθειες:

Βρομερόχορτα

Ανταμοιβές

Ώριμος Θερισμός:

Χρυσός
1 Αντικείμενο Σπιτιού
1 Κάρτα Θησαυρού (Τύπου Πρίσματος)
Πιθανότητα 2ου Αντικειμένου Σπιτιού
Πιθανότητα 2ης Κάρτας Θησαυρού (Τύπου Κολοσσού)

Ενήλικος Θερισμός:

Χρυσός
1 Αντικείμενο Σπιτιού
1 Κάρτα Θησαυρού (Τύπου Κολοσσού)
Πιθανότητα 2ης Κάρτας Θησαυρού (Τύπου Πρίσματος)
Πιθανότητα Σνακ
Πιθανότητα Κεχριμπαριού

Επίδραση συμπαθειών/αντιπαθειών στον χρόνο ανάπτυξης:

+10%: Βοτανικός Κήπος, Κρυστάλλινη Λάμπα Δρόμου, Ξωτικό, Πάντακιαιώνια, Φάρμα
+25%: Γνώμος Τροπικού Κήπου
-25%: Βρομερόχορτα


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.