Χελεφάντινα Αφτιά
Χελεφάντινα Αφτιά.png
Ανταλλάξιμο Ναι
Δημοπρασία Ναι
Τιμή Πώλησης 90 Χρυσός.png
Το συμπαθούν τα:

Το αντιπαθούν τα:
Δεν με αντιπαθεί κανένα φυτό
Πωλείται από:
Ανταμοιβή σπόρου από τα Φυτά:
Το παίρνεις από αλληλεπίδραση με:
Το ρίχνουν οι:

Δεν το ρίχνει κανείς

Φυτό.png Ανάγκες
Ανάγκη φυτού βροχή.png
Παράσιτο.png Παράσιτα
Βαθμός Απαιτούμενο Ξόρκι

2

Ορμητικοί Άνεμοι ή Ζουζουνοεξολοθρευτής ή Μεγάλος Εξολοθρευτής+++

Εμπειρία:
 10 Ώριμο
 100 Ενήλικο

Ανταμοιβή: 2

Πρόκληση: 3

Μέγεθος: Μεσαίο

Βαθμός Κηπουρού:

Μαθητευόμενος (3)

Χρόνος από Βλαστάρι σε Νεαρό:
 18 Ώρες

Χρόνος από Νεαρό σε Ώριμο:
 38:45 Ώρες

Χρόνος από Ώριμο σε Ενήλικο:
 126:45 Ώρες

Προτιμήσεις:

Άγαλμα του Όνι
Αμπέλι Τρομπετών
Ασημένιο Αμπέλι Τρομπετών
Βοτανικός Κήπος
Γκονγκ του Όνι
Γνώμος Τροπικού Κήπου
Ξωτικό
Φάρμα

Αντιπάθειες:

Βρομερόχορτα

Ανταμοιβές

Ώριμος Θερισμός:
Περίπου κάθε ~35Ω 30λ με ~41Ω

Χρυσός
Πάντα 1 Αντιδραστήριο ή 1 Κάρτα Θησαυρού
Πιθανότητα Φλεγόμενου Δράκου-Σκυλάκι
Μιθανότητα Αντικειμένου Σπιτιού

Ενήλικος Θερισμός:

Πιθανότητα Χρυσού
3 Αντιδρταστήρια/Κάρτες Θησαυρού
Πιθανότητα Χελεφάντινων Αφτιών ή Υπερχελεφάντινων Αφτιών

Επίδραση συμπαθειών/αντιπαθειών στον χρόνο ανάπτυξης:

+10%: Αμπέλι Τρομπετών, Ασημένιο Αμπέλι Τρομπετών
+15%: Βοτανικός Κήπος, Φάρμα
+20%: Άγαλμα του Όνι, Ξωτικό
+25%: Γκονγκ του Όνι, Γνώμος Τροπικού Κήπου
-25%: Βρομερόχορτα


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.