Χαρούμενη Ζαχαρωτομαργαρίτα
Χαρούμενη Ζαχαρωτομαργαρίτα.png
Κορώνα.png
Ανταλλάξιμο Ναι
Δημοπρασία Ναι
Τιμή Πώλησης 90 Χρυσός.png
Το συμπαθούν τα:

Το αντιπαθούν τα:
Δεν με αντιπαθεί κανένα φυτό
Ανταμοιβή σπόρου από τα Φυτά:
Βρίσκεται σε:
Το ρίχνουν οι:

Δεν το ρίχνει κανείς

Φυτό.png Ανάγκες
Ανάγκη φυτού βροχή.pngΑνάγκη φυτού μουσική.png
Παράσιτο.png Παράσιτα
Βαθμός Απαιτούμενο Ξόρκι

2

Ορμητικοί Άνεμοι ή Ζουζουνοεξολοθρευτής ή Μεγάλος Εξολοθρευτής+++

Εμπειρία:
 10 Ώριμο
 100 Ενήλικο

Ανταμοιβή: 3

Πρόκληση: 3

Μέγεθος: Μικρό

Βαθμός Κηπουρού:

Νεόφυτος (2)

Χρόνος από Βλαστάρι σε Νεαρό:
 32 Ώρες

Χρόνος από Νεαρό σε Ώριμο:
 64 Ώρες

Χρόνος από Ώριμο σε Ενήλικο:
 216 Ώρες

Προτιμήσεις:

Βοτανικός Κήπος
Γνώμος Τροπικού Κήπου
Μεσαία Έλατη
Ξωτικό
Πάντακιαιώνια
Φάρμα

Αντιπάθειες:

Βρομερόχορτα

Ανταμοιβές

Ώριμος Θερισμός:

Χρυσός
1 Σνακ
Πιθανότητα Αντικειμένου Σπιτιού
Πιθανότητα Σπόρου

Ενήλικος Θερισμός:

Πιθανότητα Χρυσού
3 Σνακ
Πιθανότητα ενός Κατοικιδίου
1 Σπόρος Χαρούμενης Ζαχαρωτομαργαρίτας

Επίδραση συμπαθειών/αντιπαθειών στον χρόνο ανάπτυξης:

+10%: Μεσαία Έλατη
+15%: Βοτανικός Κήπος, Πάντακιαιώνια, Φάρμα
+20%: Ξωτικό
+25%: Γνώμος Τροπικού Κήπου
-25%: Βρομερόχορτα


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.