Φλογισμένο Βομβομανίταρο
Φλογισμένο Βομβομανίταρο.png
Ανταλλάξιμο Ναι
Δημοπρασία Ναι
Τιμή Πώλησης 150 Χρυσός.png
Το συμπαθούν τα:

Το αντιπαθούν τα:
Ανταμοιβή σπόρου από τα Φυτά:
Βρίσκεται σε:
Το παίρνεις από αλληλεπίδραση με:
Το ρίχνουν οι:

Δεν το ρίχνει κανείς

Φυτό.png Ανάγκες
Ανάγκη φυτού βροχή.pngΑνάγκη φυτού μαγεία.png
Παράσιτο.png Παράσιτα
Βαθμός Απαιτούμενο Ξόρκι

5

Μυγοσκοτώστρα ή Μικρό Ηλιόπτηνο+++

Αυτό το φυτό μπορεί να προσελκύσει Ξωτικό

Εμπειρία:
 50 Ώριμο
 500 Ενήλικο

Ανταμοιβή: 6

Πρόκληση: 5

Μέγεθος: Μικρό(Μαγικό)

Βαθμός Κηπουρού:

Ειδικός (8)

Χρόνος από Βλαστάρι σε Νεαρό:
 60 Ώρες

Χρόνος από Νεαρό σε Ώριμο:
 114 Ώρες

Χρόνος από Ώριμο σε Ενήλικο:
 384 Ώρες

Προτιμήσεις:

Βοτανικός Κήπος
Γνώμος Τροπικού Κήπου
Θανάσιμο Σύκο Νίντζα
Κανόνι Κατοικιδίου
Ξωτικό
Σπασμένη Ρίζα
Σύκο Νίντζα
Φάρμα

Αντιπάθειες:

Βρομερόχορτα

Ανταμοιβές

Ώριμος Θερισμός:
Περίπου κάθε ~22Ω με ~30Ω

Πιθανότητα Χρυσού
1 Κάρτα Θησαυρού

Ενήλικος Θερισμός:

Πιθανότητα Χρυσού
2 Κάρτες Θησαυρού
Πιθανότητα Κανονιού Κατοικιδίου
Σπάνια Πιθανότητα Σπόρου Υπερβομβομανίταρο

Επίδραση συμπαθειών/αντιπαθειών στον χρόνο ανάπτυξης:

+10%: Θανάσιμο Σύκο Νίντζα, Σύκο Νίντζα, Σπασμένη Ρίζα
+15%: Βοτανικός Κήπος, Φάρμα
+20%: Ξωτικό
+25%: Γνώμος Τροπικού Κήπου
+30%: Κανόνι Κατοικιδίου
-25%: Βρομερόχορτα


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.