Φεγγαρολούλουδο
Φεγγαρολούλουδο.png
Ανταλλάξιμο Ναι
Δημοπρασία Ναι
Τιμή Πώλησης 120 Χρυσός.png
Το συμπαθούν τα:

Το αντιπαθούν τα:
Δεν με αντιπαθεί κανένα φυτό
Το παίρνεις από αλληλεπίδραση με: Το ρίχνουν οι:

Δεν το ρίχνει κανείς

Φυτό.png Ανάγκες
Ανάγκη φυτού βροχή.pngΑνάγκη φυτού μαγεία.png
Παράσιτο.png Παράσιτα
Βαθμός Απαιτούμενο Ξόρκι

1

Κεραυνός Ζουζουνιών ή Τσουχτερό Εντομοσπρέι ή Απόλυτο Εντομοσπρέι+++

Εμπειρία:
 100 Ώριμο
 1000 Ενήλικο

Ανταμοιβή: 6

Πρόκληση: 4

Μέγεθος: Μικρό

Βαθμός Κηπουρού:

Αρχάριος (1)

Χρόνος από Βλαστάρι σε Νεαρό:
 72 Ώρες

Χρόνος από Νεαρό σε Ώριμο:
 120 Ώρες

Χρόνος από Ώριμο σε Ενήλικο:
 432 Ώρες

Προτιμήσεις:

Βοτανικός Κήπος
Γνώμος Τροπικού Κήπου
Ξωτικό
Πάντακιαιώνια
Φάρμα

Αντιπάθειες:

Βρομερόχορτα
Πικραλίδα
Πορτοκαλί Πικραλίδα
Ροζ Πικραλίδα

Ανταμοιβές

Ώριμος Θερισμός:

Χρυσός
1 Κάρτα Θησαυρού
Πιθανότητα 1 Σνακ

Ενήλικος Θερισμός:

Χρυσός
2 Κάρτες Θησαυρού
Πιθανότητα 1 Σνακ
Πιθανότητα Κλήματος

Επίδραση συμπαθειών/αντιπαθειών στον χρόνο ανάπτυξης:

+15%: Βοτανικός Κήπος, Πάντακιαιώνια, Φάρμα
+20%: Ξωτικό
+25%: Γνώμος Τροπικού Κήπου
-25%: Πικραλίδα, Πορτοκαλί Πικραλίδα, Ροζ Πικραλίδα, Βρομερόχορτα


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.