Φέισπαλμ
Φέισπαλμ.png
Ανταλλάξιμο Ναι
Δημοπρασία Ναι
Τιμή Πώλησης 180 Χρυσός.png
Το συμπαθούν τα:

Δεν με συμπαθεί κανένα φυτό
Το αντιπαθούν τα:

Δεν με αντιπαθεί κανένα φυτό
Το ρίχνουν οι:

Δεν το ρίχνει κανείς

Φυτό.png Ανάγκες
Ανάγκη φυτού βροχή.pngΑνάγκη φυτού μουσική.png
Παράσιτο.png Παράσιτα
Βαθμός Απαιτούμενο Ξόρκι

7

Μυρμηγκολέων

Αυτό το φυτό μπορεί να προσελκύσει Ξωτικό

Εμπειρία:
 222 Ώριμο
 2220 Ενήλικο

Ανταμοιβή: 6

Πρόκληση: 6

Μέγεθος: Μεγάλο

Βαθμός Κηπουρού:

Προχωρημένος (6)

Χρόνος από Βλαστάρι σε Νεαρό:
 90 Ώρες

Χρόνος από Νεαρό σε Ώριμο:
 180 Ώρες

Χρόνος από Ώριμο σε Ενήλικο:
 360 Ώρες

Προτιμήσεις:

Βοτανικός Κήπος
Γελό-δελος
Γνώμος Τροπικού Κήπου
Λευκός Γελό-δελος
Ξωτικό
Πριονωτή Σερενόα
Ροζ Γελό-δελος
Φάρμα

Αντιπάθειες:

Βρομερόχορτα
Δεσπαράγγι

Ανταμοιβές

Ώριμος Θερισμός:

Χρυσός
Πιθανότητα Αντικειμένου Σπιτιού
Πιθανότητα έως 4 Κάρτες Θησαυρού

Ενήλικος Θερισμός:

Χρυσός
4 Κάρτες Θησαυρού
Πιθανότητα Αντικειμένου Σπιτιού
Πιθανότητα Αντιδραστηρίου

Επίδραση συμπαθειών/αντιπαθειών στον χρόνο ανάπτυξης:

+10%: Βοτανικός Κήπος, Ξωτικό, Γελό-δελος, Ροζ Γελό-δελος, Πριονωτή Σερενόα, Φάρμα
+25%: Γνώμος Τροπικού Κήπου
-25%: Δεσπαράγγι, Βρομερόχορτα, Λευκός Γελό-δελος


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.