Υπεραλιγατοραχλαδιά
Υπεραλιγατοραχλαδιά.png
Ανταλλάξιμο Ναι
Δημοπρασία Όχι
Τιμή Πώλησης 210 Χρυσός.png
Το συμπαθούν τα:

Δεν με συμπαθεί κανένα φυτό
Το αντιπαθούν τα:

Δεν με αντιπαθεί κανένα φυτό
Ανταμοιβή σπόρου από τα Φυτά:
Το ρίχνουν οι:

Δεν το ρίχνει κανείς

Φυτό.png Ανάγκες
Ανάγκη φυτού βροχή.pngΑνάγκη φυτού ήλιος.pngΑνάγκη φυτού μουσική.png
Παράσιτο.png Παράσιτα
Βαθμός Απαιτούμενο Ξόρκι

2

Ορμητικοί Άνεμοι ή Ζουζουνοεξολοθρευτής ή Μεγάλος Εξολοθρευτής+++

Αυτό το φυτό μπορεί να προσελκύσει Ξωτικό

Εμπειρία:
 375 Ώριμο
 3.750 Ενήλικο

Ανταμοιβή: 8

Πρόκληση: 6

Μέγεθος: Μεγάλο

Βαθμός Κηπουρού:

Μαθητευόμενος (3)

Χρόνος από Βλαστάρι σε Νεαρό:
 35 Ώρες

Χρόνος από Νεαρό σε Ώριμο:
 72 Ώρες

Χρόνος από Ώριμο σε Ενήλικο:
 284 Ώρες

Προτιμήσεις:

Βοτανικός Κήπος
Γνώμος Τροπικού Κήπου
Δράκος-Σκυλάκι
Ξωτικό
Συντριβάνι-Ψάρι
Τεφροδόχοι Σκοτεινόβαλτου
Φάρμα

Αντιπάθειες:

Βρομερόχορτα
Πικραλίδα

Ανταμοιβές

Ώριμος Θερισμός:
Περίπου κάθε ~24Ω με ~27Ω

Χρυσός
1 Κάρτα Θησαυρού (όχι Μελίσσι)
1 Σνακ Βαθμού 8 ή 7
1 Αντιδραστήριο
Πιθανότητα Σπόρου Αλιγατοραχλαδιάς
Πιθανότητα Αντικειμένου Σπιτιού

Ενήλικος Θερισμός:

Χρυσός
1 Κάρτα Θησαυρού
Πιθανότητα 1 Σνακ 8 Βαθμού
1 Αντιδραστήριο
1 Σπόρος Αλιγατοραχλαδιάς
1 Σπόρος Υπεραλιγατοραχλαδιάς

Επίδραση συμπαθειών/αντιπαθειών στον χρόνο ανάπτυξης:

Άγνωστο: Δράκος-Σκυλάκι, Βοτανικός Κήπος, Τεφροδόχοι Σκοτεινόβαλτου, Συντριβάνι-Ψάρι, Ξωτικό, Φάρμα, Γνώμος Τροπικού Κήπου, Πικραλίδα, Βρομερόχορτα


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.