Το Ηλιοπαλάτι
Το Ηλιοπαλάτι.png

Κορώνα.png
Τιμή στο κατάστημα κορωνών:12,500Κορώνα.png
Καμία Δημοπρασία


Μέγεθος:Υπερπολυτελές
Όριο αντικειμένων:250 μέσα
250 έξω
Αρένα PvP:Ναι

Ψάρια

Χαρακτήρες

Δεν υπάρχουν χαρακτήρες εδώ

Περιέχεται σε πακέτο

Δεν περιέχεται σε κάποιο πακέτο


Αντικείμενα που Περιλαμβάνονται

Οικιακός Εξοπλισμός:
Τεράστιος Γορίλας

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.