Τάξη Πυρός
Τάξη Πυρός.png


Περιγραφή:

Αυτή η τάξη έχει ειδικευτεί στις πιο καυτές νέες μεθόδους κολύμβησης, κατάδυσης κι άλλων ψαροενεργειών.

Σχολή: Πυρός Σχολή Πυρός.png
Επίπεδο: 2
Ενυδρείο: Κανονικό Ενυδρείο
Ελάχιστο Μέγεθος Κανονικού: 10
Ελάχιστο Μέγεθος Ψαρούκλας: 40
Εμπειρία: 1.200 / 12
Σπανιότητα: Κοινό
Τιμή Πώλησης
Ενδεικτική Τιμή Ψαράκι/Ψαρούκλας
  770 Χρυσό
Ενδεικτική Τιμή Κανονικού:
  400
Μπορεί να πιαστεί σε:

Γκριζλοτοπία
Νορντριλούντ

Δρακοτοπία
Το Ατενέουμ
Εκκολαπτήριο Δρακόντων
Η Αγορά
Πύργοι Αρχείων

Σελέστια
Θυελλοδαρμένος

Αζτέκα
Κενότε

Δάσκαλος Σχολής Ψαρέματος.png Το καλύτερο μέρος για να πιάσουμε το ψάρι αυτό είναι το Κενότε στην Αζτέκα, καθώς δεν υπάρχει άλλο ψάρι πυρός εκεί.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.