Σύκο Νίντζα
Σύκο Νίντζα.png
Κορώνα.png
Ανταλλάξιμο Ναι
Δημοπρασία Ναι
Τιμή Πώλησης 150 Χρυσός.png
Το συμπαθούν τα:

Το αντιπαθούν τα:
Δεν με αντιπαθεί κανένα φυτό
Ανταμοιβή σπόρου από τα Φυτά:
Το παίρνεις από αλληλεπίδραση με:
Το ρίχνουν οι:

Δεν το ρίχνει κανείς

Φυτό.png Ανάγκες
Ανάγκη φυτού μαγεία.png
Παράσιτο.png Παράσιτα
Βαθμός Απαιτούμενο Ξόρκι

2

Ορμητικοί Άνεμοι ή Ζουζουνοεξολοθρευτής ή Μεγάλος Εξολοθρευτής+++

Εμπειρία:
 50 Ώριμο
 500 Ενήλικο

Ανταμοιβή: 5

Πρόκληση: 5

Μέγεθος: Μεγάλο

Βαθμός Κηπουρού:

Νεόφυτος (2)

Χρόνος από Βλαστάρι σε Νεαρό:
 54 Ώρες

Χρόνος από Νεαρό σε Ώριμο:
 98 Ώρες

Χρόνος από Ώριμο σε Ενήλικο:
 384 Ώρες

Προτιμήσεις:

Βάση Όπλων
Βομβομανίταρο
Βοτανικός Κήπος
Γνώμος Τροπικού Κήπου
Διακοσμητικό Γκονγκ
Ξωτικό
Συντριβάνι από Μπαμπού
Υπερβομβομανίταρο
Φάρμα
Φλογισμένο Βομβομανίταρο

Αντιπάθειες:

Βρομερόχορτα

Ανταμοιβές

Ώριμος Θερισμός:

Πιθανότητα Χρυσού
1 Κάρτα Θησαυρού
Πιθανότητα Αντικειμένου Σπιτιού
Πιθανότητα Σπόρου

Ενήλικος Θερισμός:

Πιθανότητα Χρυσού
3-4 Κάρτες Θησαυρού
1 Σπόρος Σύκου Νίντζα
Πιθανότητα Αντικειμένου Σπιτιού
Πιθανότητα Σπόρου Θανάσιμου ή Υπερσύκου Νίντζα

Επίδραση συμπαθειών/αντιπαθειών στον χρόνο ανάπτυξης:

+10%: Βομβομανίταρο, Φλογισμένο Βομβομανίταρο, Υπερβομβομανίταρο, Διακοσμητικό Γκονγκ, Βάση Όπλων
+15%: Βοτανικός Κήπος, Φάρμα
+20%: Ξωτικό
+25%: Συντριβάνι από Μπαμπού, Γνώμος Τροπικού Κήπου
-25%: Βρομερόχορτα


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.