Σφυροπόλεμος Καρχαρίας
Σφυροπόλεμος Καρχαρίας.png


Περιγραφή:

Το μοναδικό ψάρι που μπορεί να μεταφέρει βουνά. Ή να τα σπάσει. Ευτυχώς ζει στο βυθό της θάλασσας, μακριά από τα βουνά.

Σχολή: Καταιγίδας Σχολή Καταιγίδας.png
Επίπεδο: 2
Ενυδρείο: Κανονικό Ενυδρείο
Ελάχιστο Μέγεθος Κανονικού: 15
Ελάχιστο Μέγεθος Ψαρούκλας: 45
Εμπειρία: 1.600 / 16
Σπανιότητα: Εποχιακό
Τιμή Πώλησης
Ενδεικτική Τιμή Ψαράκι/Ψαρούκλας
  4,000 Χρυσό
Ενδεικτική Τιμή Κανονικού:
  2,500
Μπορεί να πιαστεί σε:

Γκριζλοτοπία
Ζοφερό Ακροπύργιο
Βόρεια Φρουρά
Βίγκριντ Τάιγκα
Χέλγκριντ Γουόρεν

Μαγούπολη
Λεωφόρος Τρίτωνος

Δάσκαλος Σχολής Ψαρέματος.png Επιλέξτε τη Βόρεια Φρουρά σαν καλή επιλογή. Είναι ένας καρχαρίας που τον βρίσκουμε μόνο στην εβδομάδα καρχαρίων, μέσα στο καλοκαίρι. Μια απλή έλξη κατηγορίας 2 και έλξη καταιγίδας, θα μας δώσει αμέσως το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.