Στοιχειώδης Παγίδα
Στοιχειώδης Παγίδα.jpg

Σχολή: Ισορροπίας Σχολή Ισορροπίας.png
Βόλοι: 1
Ακρίβεια: 100%
Τύπος:  Παγίδα.png 
Κείμενο Ξορκιού: +25% στο επόμενο Τριπλό Φωτιάς Πάγου Καταιγίδας.png Ζημιά.png 
Το ξόρκι μπορεί να αγοραστεί με Πόντους Εκπαίδευσης

Απαιτούμενα:

 Επίπεδο 15

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.