Σκελετικός Πειρατής
Σκελετικός Πειρατής.png

Σχολή: Θανάτου Σχολή Θανάτου.png
Βόλοι: 5
Ακρίβεια: 85%
Τύπος:  Ζημιά.png 
Κείμενο Ξορκιού: Κάνει 430-510 Θάνατος.png Ζημιά.png 
Το ξόρκι μπορεί να αγοραστεί με Πόντους Εκπαίδευσης

Απαιτούμενα:

 Επίπεδο 22
Βαμπίρ
Απαιτείται σε:

Το μαθαίνεις από:
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.