Σατανικά Μπιζέλια Μάγματος
Σατανικά Μπιζέλια Μάγματος.png
Κορώνα.png
Ανταλλάξιμο Ναι
Δημοπρασία Όχι
Το συμπαθούν τα:

Το αντιπαθούν τα:
Ανταμοιβή σπόρου από τα Φυτά:
Το ρίχνουν οι:

Δεν το ρίχνει κανείς

Φυτό.png Ανάγκες
Ανάγκη φυτού βροχή.pngΑνάγκη φυτού μέλισσες.pngΑνάγκη φυτού μουσική.png
Παράσιτο.png Παράσιτα
Βαθμός Απαιτούμενο Ξόρκι

2

Ορμητικοί Άνεμοι ή Ζουζουνοεξολοθρευτής ή Μεγάλος Εξολοθρευτής+++

Εμπειρία:
 300 Ώριμο
 3000 Ενήλικο

Ανταμοιβή: 7

Πρόκληση: 7

Μέγεθος: Μεσαίο

Βαθμός Κηπουρού:

Μυημένος (4)

Χρόνος από Βλαστάρι σε Νεαρό:
 15 Ώρες

Χρόνος από Νεαρό σε Ώριμο:
 32:15 Ώρες

Χρόνος από Ώριμο σε Ενήλικο:
 240 Ώρες

Προτιμήσεις:

Βομβομανίταρο
Βοτανικός Κήπος
Γνώμος Τροπικού Κήπου
Καλάθι Αβγών
Ξωτικό
Πάντακιαιώνια
Τύμπανο Ντζέμπε
Υπερβομβομανίταρο
Φάρμα
Φλογισμένο Βομβομανίταρο

Αντιπάθειες:

Βρομερόχορτα

Ανταμοιβές

Ώριμος Θερισμός:
Περίπου κάθε ~22Ω 15λ με ~29Ω 15λ

86.4% Πιθανότητα Χρυσού
(μέσος όρος ανά drop = 145.7,
μέσος όρος ανά θερισμό=125.8)
1 Αντιδραστήριο
(6.2% Αιθέρας, 4% Ακουαμαρίνα,23.9% Μαύρος Λωτός, 23.4% Μαργαριτάρι, 21.1% Ηλιόπετρα, 21.4% Παλιοσίδερα)
39.7% Πιθανότητα 1 Κάρτας Θησαυρού
(24.4% Δηλητήριο, 28.2% Πολυμορφισμός Νίντζα, 22.7% Ασπίδα Πύργου, ή 24.7% Τρίτων)
Πιθανότητα Αντικειμένου Σπιτιού

Ενήλικος Θερισμός:

Χρυσός (Μέσος όρος 747.15)
1 Αντιδρατήριο
(17.6% Μαύρος Λωτός, 32.8% Χρυσό Μαργαριτάρι, 19.8% Μαργαριτάρι, 13.2% Αμμόλιθος, 16.6% Ηλιόπετρα)
1-3 Κάρτες Θησαυρού
1η Κάρτα Θησαυρού
(25.2% Αφοπλισμός, 24.8% Σεισμός, 23.6% Προσποίηση, 26.4% Διάτρηση)
97.8% Πιθανότητα 2ης Κάρτας Θησαυρού
(24.13% Αφοπλισμός, 24.54% Σεισμός, 26.18% Προσποίηση, 25.15% Διάτρηση)
73.8% Πιθανότητα 3ης Κάρτας Θησαυρού
(22.22% Αφοπλισμός, 26.29% Σεισμός, 25.47% Προσποίηση, 26.02% Διάτρηση)
Συνολικές Κάρτες Θησαυρού
(24.01% Αφοπλισμός, 25.11% Σεισμός, 25.04% Προσποίηση, 25.85% Διάτρηση)
1 Μέγα Σνακ
(24.8% Καπετάν Πεπόνι, 18% Τοματίνια,20.6% Φαντεζί Γιαούρτι, 17.6% Χρυσό Σταρένιο Ψωμί, 19% Μυστικιστικό Δρακόφρουτο)
1 Σπόρο Σατανικών Μπιζελιών Μάγματος
Πιθανότητα Αντικειμένου Σπιτιού

Επίδραση συμπαθειών/αντιπαθειών στον χρόνο ανάπτυξης:

+15%: Βοτανικός Κήπος, Φάρμα,Πάντακιαιώνια
+20%: Βομβομανίταρο, Φλογισμένο Βομβομανίταρο, Υπερβομβομανίταρο, Καλάθι Αβγών, Ξωτικό
+25%: Τύμπανο Ντζέμπε, Γνώμος Τροπικού Κήπου
-25%: Βρομερόχορτα


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.