Ρουκετόχορτο
Ρουκετόχορτο.png
Ανταλλάξιμο Ναι
Δημοπρασία Ναι
Τιμή Πώλησης 120 Χρυσός.png
Το συμπαθούν τα:

Δεν με συμπαθεί κανένα φυτό
Το αντιπαθούν τα:

Βρίσκεται σε:
Το ρίχνουν οι:

Δεν το ρίχνει κανείς

Φυτό.png Ανάγκες
Ανάγκη φυτού ήλιος.pngΑνάγκη φυτού μαγεία.png
Παράσιτο.png Παράσιτα
Βαθμός Απαιτούμενο Ξόρκι

2

Ορμητικοί Άνεμοι ή Ζουζουνοεξολοθρευτής ή Μεγάλος Εξολοθρευτής+++

Εμπειρία:
 160 Ώριμο
 1600 Ενήλικο

Ανταμοιβή: 6

Πρόκληση: 4

Μέγεθος: Μεγάλο(Μαγικό)

Βαθμός Κηπουρού:

Νεόφυτος (2)

Χρόνος από Βλαστάρι σε Νεαρό:
 24 Ώρες

Χρόνος από Νεαρό σε Ώριμο:
 52 Ώρες

Χρόνος από Ώριμο σε Ενήλικο:
 76 Ώρες

Προτιμήσεις:

Βομβομανίταρο
Βοτανικός Κήπος
Γνώμος Τροπικού Κήπου
Δακτυλοδεικτούμενο Γαρύφαλο
Ξωτικό
Υπερβομβομανίταρο
Φάρμα
Φλογισμένο Βομβομανίταρο
Χαρούμενη Ζαχαρωτομαργαρίτα

Αντιπάθειες:

Βρομερόχορτα
Δεσπαράγγι

Ανταμοιβές

Ώριμος Θερισμός:

Χρυσός
1-3 Σνακ
Πιθανότητα Κάρτας Θησαυρού

Ενήλικος Θερισμός:

Χρυσός
1-3 Σνακ
Κάρτα Θησαυρού
Σπόρος Ρουκετόχορτου

Επίδραση συμπαθειών/αντιπαθειών στον χρόνο ανάπτυξης:

+10%: Ξωτικό, Δακτυλοδεικτούμενο Γαρύφαλο
+15%: Βοτανικός Κήπος, Φάρμα
+20%: Βομβομανίταρο, Φλογισμένο Βομβομανίταρο, Υπερβομβομανίταρο
+25%: Χαρούμενη Ζαχαρωτομαργαρίτα, Γνώμος Τροπικού Κήπου
-25%: Δεσπαράγγι, Βρομερόχορτα


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.