Ροζ Γελό-δελος
Ροζ Γελό-δελος.png
Ανταλλάξιμο Ναι
Δημοπρασία Ναι
Τιμή Πώλησης 60 Χρυσός.png
Το συμπαθούν τα:

Δεν με συμπαθεί κανένα φυτό
Το αντιπαθούν τα:

Δεν με αντιπαθεί κανένα φυτό
Το παίρνεις από αλληλεπίδραση με: Το ρίχνουν οι:

Δεν το ρίχνει κανείς

Φυτό.png Ανάγκες
Ανάγκη φυτού μέλισσες.png
Παράσιτο.png Παράσιτα
Βαθμός Απαιτούμενο Ξόρκι

4

Βόμβα Παρασίτων ή Μίνι Νυχτερίδες Αίματος+++

Αυτό το φυτό μπορεί να προσελκύσει Ξωτικό

Εμπειρία:
 5 Ώριμο
 50 Ενήλικο

Ανταμοιβή: 2

Πρόκληση: 2

Μέγεθος: Μικρό

Βαθμός Κηπουρού:

Μυημένος (4)

Χρόνος από Βλαστάρι σε Νεαρό:
 25 Ώρες

Χρόνος από Νεαρό σε Ώριμο:
 44:45 Ώρες

Χρόνος από Ώριμο σε Ενήλικο:
 111:45 Ώρες

Προτιμήσεις:

Άγαλμα Υδροτυφλοπόντικα
Βασιλιάς Πάρσλεϊ
Βοτανικός Κήπος
Γνώμος Τροπικού Κήπου
Ξωτικό
Συντριβάνι-Ψάρι
Φάρμα

Αντιπάθειες:

Βρομερόχορτα
Δεσπαράγγι
Λευκό Δεσπαράγγι

Ανταμοιβές

Ώριμος Θερισμός:
Περίπου κάθε ~22Ω με ~28Ω 45λ

Πιθανότητα Χρυσού
1 Κάρτα Θησαυρού (όχι την "Μεγάλη" ή τις ποικίλες διπλές Ασπίδες)
1 Αντικειμένου Σπιτιού
Πιθανότητα Σπόρου Γερό-δελου

Ενήλικος Θερισμός:

Πιθανότητα Χρυσού
2 Κάρτες Θυσαυρού (όχι Γαλήνευση, Καθησύχαση ή Υποταγή)
Πιθανότητα Σπόρου

Επίδραση συμπαθειών/αντιπαθειών στον χρόνο ανάπτυξης:

+10%: Βασιλιάς Πάρσλεϊ, Συντριβάνι-Ψάρι
+15%: Βοτανικός Κήπος, Φάρμα
+20%: Ξωτικό
+25%: Γνώμος Τροπικού Κήπου
+30%: Άγαλμα Υδροτυφλοπόντικα
-25%: Δεσπαράγγι, Λευκό Δεσπαράγγι, Βρομερόχορτα


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.