Πύργος Χειμερινού Ανέμου
Πύργος Χειμερινού Ανέμου.jpg

Κορώνα.png
Καμία Δημοπρασία


Αυτό το κάστρο είναι διαθέσιμο κατά διαστήματα στο κατάστημα κορωνών.
Μέγεθος:Υπερπολυτελές
Όριο αντικειμένων:250 μέσα
250 έξω
Αρένα PvP:Ναι

Ψάρια

Χαρακτήρες

Δεν υπάρχουν χαρακτήρες εδώ

Περιέχεται σε πακέτο

Δεν περιέχεται σε κάποιο πακέτο


Αντικείμενα που Περιλαμβάνονται

Οικιακός Εξοπλισμός:
Κέρας της Αμάλθειας

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.