Πληροφορίες

Το πρότυπο αυτό το βάζετε χωρίς παραμέτρους και αυτόματα βάζει την σελίδα στην κατηγορία Χρειάζεται Διάλογο και Ελλιπείς Σελίδες.

Όταν το κείμενο έχει μεταφραστεί πλήρως διαγράψτε το πρότυπο από την σελίδα.

Παράμετροι

Το παρών δεν έχει παραμέτρους το βάζετε όπως είναι στο τέλος της σελίδας

{{Θέλει Διάλογο}}
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.