Περιγραφή

Το πρότυπο αυτό δημιουργεί τις σελίδες για τα Αντιδραστήρια

Οδηγίες

Οι παράμετροι που δέχεται είναι οι εξής:

 • Εικόνα1τ= Ο τύπος της κύριας εικόνας - αν δεν το βάλετε θα είναι png
 • Εικόνα2= Όχι αν δεν έχει όψη.
 • Εικόνα2τ= Ο τύπος της δεύτερης εικόνας - αν δεν το βάλετε θα είναι png
 • Επίπεδο= Το επίπεδο του αντιδραστηρίου
 • Σχολή= Η σχολή του αντιδραστηρίου (βλέπε Πρότυπο:Σχολή)
 • Κείμενο= Το κείμενο στην κάρτα
 • Σπανιότητα= 1 για κοινό, 2 για σπάνιο, 3 αν είναι και τα 2
 • Τιμηπώλησης= Πόσο πωλείται στον έμπορο
 • Τιμηδημοπρασίας= Η μέγιστη τιμή που μπορείς να το αγοράσεις στο παζάρι (αν υπάρχει μόνο 1). Παραλείψτε αν δεν υπάρχει.
 • Περιοχές= Χωρισμένοι με ';' οι κόσμοι, χωρισμένες με ',' οι περιοχές
 • Σύνδεση= Από ποιο κοινό αντιδραστήριο συλλέγεται ή ποιο σπάνιο αντιδραστήριο ρίχνει (χωρισμένα με ";" αν είναι πολλά)
 • Σύνδεση2= Σε περίπτωση που και συλλέγεται και δίνει εδώ βάζετε αυτό που δίνει (χωρισμένα με ";" αν είναι πολλά)
 • Μετάλλαξη= Το όνομα της συνταγής από το οποίο φτιάχνεις το αντιδραστήριο

ΚενόΠρότυπο

{{Αντιδραστήριο
|Εικόνα1τ=
|Εικόνα2=
|Εικόνα2τ=
|Επίπεδο=
|Σχολή=
|Κείμενο=
|Σπανιότητα=
|Τιμηπώλησης=
|Τιμηδημοπρασίας=
|Περιοχές=
|Σύνδεση=
|Σύνδεση2=
|Μετάλλαξη=
}}<noinclude>{{Includehelp}}{{Αντιδραστήριο}}</noinclude>
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.