Προκαλεί Απώλεια Ισορροπίας
Προκαλεί Απώλεια Ισορροπίας.png

Αυτό το ταλέντο μπορεί να φτάσει έως +14% Ισορροπία.png Προστασία.png με την βοήθεια ταλέντων που επηρεάζουν τα στατιστικά του κατοικιδίου.

Είδος:Ταλέντο
Σπανιότητα:Ασυνήθιστο
Επίδραση:Δίνει από +1% έως +9% (μέγιστο +10%) Ισορροπία.png Προστασία.png 
Υπολογισμός:(2* Δύναμη.png + 2* Σβελτάδα.png + Ισχύς.png )/125
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.