Πριονωτή Σερενόα
Πριονωτή Σερενόα.png
Ανταλλάξιμο Ναι
Δημοπρασία Ναι
Τιμή Πώλησης 120 Χρυσός.png
Το συμπαθούν τα:

Δεν με συμπαθεί κανένα φυτό
Το αντιπαθούν τα:

Δεν με αντιπαθεί κανένα φυτό
Το ρίχνουν οι:

Δεν το ρίχνει κανείς

Φυτό.png Ανάγκες
Ανάγκη φυτού μέλισσες.png
Παράσιτο.png Παράσιτα
Βαθμός Απαιτούμενο Ξόρκι

5

Μυγοσκοτώστρα ή Μικρό Ηλιόπτηνο+++

Αυτό το φυτό μπορεί να προσελκύσει Ξωτικό

Εμπειρία:
 200 Ώριμο
 2000 Ενήλικο

Ανταμοιβή: 7

Πρόκληση: 4

Μέγεθος: Μικρό

Βαθμός Κηπουρού:

Ενδιάμεσος (5)

Χρόνος από Βλαστάρι σε Νεαρό:
 56:15 Ώρες

Χρόνος από Νεαρό σε Ώριμο:
 111:30 Ώρες

Χρόνος από Ώριμο σε Ενήλικο:
 225 Ώρες

Προτιμήσεις:

Βοτανικός Κήπος
Γνώμος Τροπικού Κήπου
Ξωτικό
Φάρμα

Αντιπάθειες:

Βρομερόχορτα

Ανταμοιβές

Ώριμος Θερισμός:

Χρυσός
1-2 Κάρτες Θησαυρού
Πιθανότητα Αντικειμένου Σπιτιού

Ενήλικος Θερισμός:

Χρυσός
1-2 Κάρτες Θησαυρού
Πιθανότητα Αντικειμένου Σπιτιού

Επίδραση συμπαθειών/αντιπαθειών στον χρόνο ανάπτυξης:

+10%: Βοτανικός Κήπος, Ξωτικό, Φάρμα
+25%: Γνώμος Τροπικού Κήπου
-25%: Βρομερόχορτα


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.