Πραγματικό Καπέλο Γιατρού
Πραγματικό Καπέλο Γιατρού.png
Κορώνα.png
Ανταλλάξιμο Ναι
Δημοπρασία Ναι
Τιμή Πώλησης 210 Χρυσός.png
Το συμπαθούν τα:

Δεν με συμπαθεί κανένα φυτό
Το αντιπαθούν τα:

Δεν με αντιπαθεί κανένα φυτό
Το παίρνεις από αλληλεπίδραση με: Το ρίχνουν οι:

Δεν το ρίχνει κανείς

Φυτό.png Ανάγκες
Ανάγκη φυτού βροχή.pngΑνάγκη φυτού μουσική.png
Παράσιτο.png Παράσιτα
Βαθμός Απαιτούμενο Ξόρκι

2

Ορμητικοί Άνεμοι ή Ζουζουνοεξολοθρευτής ή Μεγάλος Εξολοθρευτής+++

Εμπειρία:
 300 Ώριμο
 3000 Ενήλικο

Ανταμοιβή: 7

Πρόκληση: 7

Μέγεθος: Μεσαίο

Βαθμός Κηπουρού:

Μυημένος (4)

Χρόνος από Βλαστάρι σε Νεαρό:
 54 Ώρες

Χρόνος από Νεαρό σε Ώριμο:
 98 Ώρες

Χρόνος από Ώριμο σε Ενήλικο:
 384 Ώρες

Προτιμήσεις:

Άστατη Πίκλα
Βοτανικός Κήπος
Γνώμος Τροπικού Κήπου
Δεσπαράγγι
Λευκό Δεσπαράγγι
Ξωτικό
Συντριβάνι-Ψάρι
Φάρμα

Αντιπάθειες:

Βασιλιάς Πάρσλεϊ
Βομβομανίταρο
Βρομερόχορτα
Φλογισμένο Βομβομανίταρο

Ανταμοιβές

Ώριμος Θερισμός:
Περίπου κάθε ~32Ω με ~36Ω

Χρυσός
1 Κάρτα Θησαυρού
2 Κανονικά Αντιδραστήρια

Ενήλικος Θερισμός:

Χρυσός
3 Κάρτες Θησαυρού
1-2 Τέλεια Αντιδραστήρια
1 Σπόρος Πραγματικού Καπέλου Γιατρού

Επίδραση συμπαθειών/αντιπαθειών στον χρόνο ανάπτυξης:

+10%: Δεσπαράγγι, Λευκό Δεσπαράγγι, Άστατη Πίκλα, Συντριβάνι-Ψάρι
+15%: Βοτανικός Κήπος, Φάρμα
+20%: Ξωτικό
+25%: Γνώμος Τροπικού Κήπου
-25%: Βρομερόχορτα
-50%: Βομβομανίταρο, Φλογισμένο Βομβομανίταρο, Βασιλιάς Πάρσλεϊ


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.