Πρίσμα Θανάτου
Πρίσμα Θανάτου.jpg

Σχολή: Θανάτου Σχολή Θανάτου.png
Βόλοι: 0
Ακρίβεια: 100%
Τύπος:  Χειραγώγηση.png 
Κείμενο Ξορκιού: Μετάτρεψε Θάνατος.png Ζημιά.png σε Ζωή.png Ζημιά.png 

Απαιτούμενα:

 Επίπεδο 12
Ξίφος του Θανάτου
Απαιτείται σε:

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.