Πορτοκαλί Πικραλίδα
Πορτοκαλί Πικραλίδα.png
Ανταλλάξιμο Ναι
Δημοπρασία Ναι
Τιμή Πώλησης 60 Χρυσός.png
Το συμπαθούν τα:

Το αντιπαθούν τα:
Δεν με αντιπαθεί κανένα φυτό
Ανταμοιβή σπόρου από τα Φυτά:
Το παίρνεις από αλληλεπίδραση με:
Το ρίχνουν οι:

Δεν το ρίχνει κανείς

Φυτό.png Ανάγκες
Ανάγκη φυτού ήλιος.png
Παράσιτο.png Παράσιτα
Βαθμός Απαιτούμενο Ξόρκι

4

Βόμβα Παρασίτων ή Μίνι Νυχτερίδες Αίματος+++

Εμπειρία:
 5 Ώριμο
 50 Ενήλικο

Ανταμοιβή: 2

Πρόκληση: 2

Μέγεθος: Μικρό

Βαθμός Κηπουρού:

Μυημένος (4)

Χρόνος από Βλαστάρι σε Νεαρό:
 25 Ώρες

Χρόνος από Νεαρό σε Ώριμο:
 48 Ώρες

Χρόνος από Ώριμο σε Ενήλικο:
 168 Ώρες

Προτιμήσεις:

Βοτανικός Κήπος
Βούρλα σε Γλάστρα
Γνώμος Τροπικού Κήπου
Δράκος-Σκυλάκι
Δράκος-Σκυλάκι Ρουφήχτρα
Κουβάρι Μπλε Νήματος
Ξωτικό
Υπερδράκος Σκυλάκι
Φάρμα
Φλεγόμενος Δράκος-Σκυλάκι

Αντιπάθειες:

Βρομερόχορτα

Ανταμοιβές

Ώριμος Θερισμός:
Περίπου κάθε ~22Ω 15λ με ~29Ω 45λ

Χρυσός
1 Αντιδραστήριο
Πιθανότητα Σπόρου Πικραλίδας
Πιθανότητα Αντικειμένου Σπιτιού

Ενήλικος Θερισμός:

Χρυσός
3 Αντιδραστήρια
Πιθανότητα Κάρτας Θησαυρού
Πιθανότητα Σπόρου Πικραλίδας (Κανονική, Πορτοκαλί, Ροζ) συν μια επιπλέον πιθανότητα για Υπερπικραλίδα

Επίδραση συμπαθειών/αντιπαθειών στον χρόνο ανάπτυξης:

+10%: Δράκος-Σκυλάκι, Δράκος-Σκυλάκι Ρουφήχτρα, Φλεγόμενος Δράκος-Σκυλάκι, Βούρλα σε Γλάστρα
+15%: Βοτανικός Κήπος, Φάρμα
+20%: Κουβάρι Μπλε Νήματος, Ξωτικό
+25%: Γνώμος Τροπικού Κήπου
-25%: Βρομερόχορτα
Άγνωστο: Υπερδράκος Σκυλάκι


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.