Πορτοκαλί Καμπανούλα
Πορτοκαλί Καμπανούλα.png
Κορώνα.png
Ανταλλάξιμο Ναι
Δημοπρασία Ναι
Τιμή Πώλησης 30 Χρυσός.png
Το συμπαθούν τα:

Δεν με συμπαθεί κανένα φυτό
Το αντιπαθούν τα:

Δεν με αντιπαθεί κανένα φυτό
Το παίρνεις από αλληλεπίδραση με: Το ρίχνουν οι:

Δεν το ρίχνει κανείς

Φυτό.png Ανάγκες
Ανάγκη φυτού ήλιος.png
Παράσιτο.png Παράσιτα
Βαθμός Απαιτούμενο Ξόρκι

1

Κεραυνός Ζουζουνιών ή Τσουχτερό Εντομοσπρέι ή Απόλυτο Εντομοσπρέι+++

Εμπειρία:
 5 Ώριμο
 50 Ενήλικο

Ανταμοιβή: 2

Πρόκληση: 1

Μέγεθος: Μεσαίο

Βαθμός Κηπουρού:

Αρχάριος (1)

Χρόνος από Βλαστάρι σε Νεαρό:
 48 Ώρες

Χρόνος από Νεαρό σε Ώριμο:
 82 Ώρες

Χρόνος από Ώριμο σε Ενήλικο:
 288 Ώρες

Προτιμήσεις:

Αμπέλι Τρομπετών
Ασημένιο Αμπέλι Τρομπετών
Βοτανικός Κήπος
Γνώμος Τροπικού Κήπου
Δαιμόνια Χιονομπίζελα
Ξωτικό
Πάντακιαιώνια
Σατανικά Μπιζέλια Μάγματος
Φάρμα

Αντιπάθειες:

Βρομερόχορτα

Ανταμοιβές

Ώριμος Θερισμός:
Περίπου κάθε ~18Ω 45λ με ~24Ω

Χρυσός
1-2 Σνακ
Πιθανότητα 1 Κάρτας Θησαυρού (όχι ο Πυρόσαυρος)

Ενήλικος Θερισμός:

Χρυσός
2 Σνακς
1 Κάρτα Θησαυρού (όχι Πυρόσαυρος)
1 Σπόρος Πορτοκαλί Καμπανούλα
Πιθανότητα 1 Κάρτας Θησαυρού Πυρόσαυρος

Επίδραση συμπαθειών/αντιπαθειών στον χρόνο ανάπτυξης:

+10%: Σατανικά Μπιζέλια Μάγματος, Δαιμόνια Χιονομπίζελα, Ασημένιο Αμπέλι Τρομπετών, Αμπέλι Τρομπετών
+15%: Βοτανικός Κήπος, Πάντακιαιώνια, Φάρμα
+20%: Ξωτικό
+25%: Γνώμος Τροπικού Κήπου
-25%: Βρομερόχορτα


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.