Πικραλίδα
Πικραλίδα.png
Ανταλλάξιμο Ναι
Δημοπρασία Ναι
Τιμή Πώλησης 30 Χρυσός.png
Το συμπαθούν τα:

Το αντιπαθούν τα:
Πωλείται από:
Ανταμοιβή σπόρου από τα Φυτά:
Βρίσκεται σε:
Το παίρνεις από αλληλεπίδραση με:
Το ρίχνουν οι:

Δεν το ρίχνει κανείς

Φυτό.png Ανάγκες
Ανάγκη φυτού μέλισσες.png
Παράσιτο.png Παράσιτα
Βαθμός Απαιτούμενο Ξόρκι

1

Κεραυνός Ζουζουνιών ή Τσουχτερό Εντομοσπρέι ή Απόλυτο Εντομοσπρέι+++

Εμπειρία:
 2 Ώριμο
 20 Ενήλικο

Ανταμοιβή: 1

Πρόκληση: 1

Μέγεθος: Μικρό

Βαθμός Κηπουρού:

Αρχάριος (1)

Χρόνος από Βλαστάρι σε Νεαρό:
 16 Ώρες

Χρόνος από Νεαρό σε Ώριμο:
 34:45 Ώρες

Χρόνος από Ώριμο σε Ενήλικο:
 174:45 Ώρες

Προτιμήσεις:

Βοτανικός Κήπος
Βούρλα σε Γλάστρα
Γνώμος Τροπικού Κήπου
Δράκος-Σκυλάκι
Δράκος-Σκυλάκι Ρουφήχτρα
Κουβάρι Μπλε Νήματος
Ξωτικό
Πάντακιαιώνια
Φάρμα
Φλεγόμενος Δράκος-Σκυλάκι

Αντιπάθειες:

Βρομερόχορτα

Ανταμοιβές

Ώριμος Θερισμός:
Περίπου κάθε ~22Ω με ~30Ω

Χρυσός (κατά μέσο όρο 25.5)
65.9% Πιθανότητα Αντιδραστηρίων
50.9% Πιθανότητα 1ου Αντριδραστηρίου
100% Βούρλα
15% Πιθανότητα 2ου Αντιδραστηρίου
9.3% Βούρλα
20% Σκιερό Μανιτάρι
21.3% Ομιχλώδες Ξύλο
24% Μετάλλευμα
25.3% Πέτρινο Τουβλάκι
18.9% Πιθανότητα Σπόρου Πικραλίδας
Πιθανότητα Αντικείμενο Σπιτιού

Ενήλικος Θερισμός:

Πιθανότητα Χρυσού
2 Βούρλα
1 Αντιδραστήριο
Πιθανότητα Σπόρου Πικραλίδας ή Πορτοκαλί Πικραλίδας
Πιθανότητα Σπόρου Υπερπικραλίδας
Πιθανότητα Αντικειμένου Σπιτιού

Επίδραση συμπαθειών/αντιπαθειών στον χρόνο ανάπτυξης:

+10%: Δράκος-Σκυλάκι, Δράκος-Σκυλάκι Ρουφήχτρα, Φλεγόμενος Δράκος-Σκυλάκι, Βούρλα σε Γλάστρα
+15%: Βοτανικός Κήπος, Πάντακιαιώνια, Φάρμα
+20%: Κουβάρι Μπλε Νήματος, Ξωτικό
+25%: Γνώμος Τροπικού Κήπου
-25%: Βρομερόχορτα


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.