Παγωμένη Μυγοσκοτώστρα
Παγωμένη Μυγοσκοτώστρα.png
Ανταλλάξιμο Ναι
Δημοπρασία Ναι
Τιμή Πώλησης 150 Χρυσός.png
Το συμπαθούν τα:

Το αντιπαθούν τα:
Δεν με αντιπαθεί κανένα φυτό
Ανταμοιβή σπόρου από τα Φυτά:
Βρίσκεται σε:
Το παίρνεις από αλληλεπίδραση με:
Το ρίχνουν οι:

Δεν το ρίχνει κανείς

Φυτό.png Ανάγκες
Ανάγκη φυτού μέλισσες.pngΑνάγκη φυτού μαγεία.pngΑνάγκη φυτού μουσική.png
Παράσιτο.png Παράσιτα
Βαθμός Απαιτούμενο Ξόρκι

5

Μυγοσκοτώστρα ή Μικρό Ηλιόπτηνο+++

Εμπειρία:
 50 Ώριμο
 500 Ενήλικο

Ανταμοιβή: 4

Πρόκληση: 5

Μέγεθος: Μεσαίο(Μαγικό)

Βαθμός Κηπουρού:

Ενδιάμεσος (5)

Χρόνος από Βλαστάρι σε Νεαρό:
 36 Ώρες

Χρόνος από Νεαρό σε Ώριμο:
 77 Ώρες

Χρόνος από Ώριμο σε Ενήλικο:
 216 Ώρες

Προτιμήσεις:

Βοτανικός Κήπος
Γνώμος Τροπικού Κήπου
Δαιμόνια Χιονομπίζελα
Δράκος-Σκυλάκι Ρουφήχτρα
Ξωτικό
Οβελίσκος Χιονονιφάδας
Πάντακιαιώνια
Σατανικά Μπιζέλια Μάγματος
Φάρμα
Φλεγόμενος Δράκος-Σκυλάκι

Αντιπάθειες:

Βρομερόχορτα

Ανταμοιβές

Ώριμος Θερισμός:
Περίπου κάθε ~22Ω 15λ με ~30Ω

Χρυσός
Μεγάλη Πιθανότητα 1 Κάρτας Θησαυρού
Πιθανότητα 1-2 Αντιδραστηρίων (όχι κλήμα)
Πιθανότητα Σπόρου Παγωμένης Μυγοκοτώστρας

Ενήλικος Θερισμός:

Πιθανότητα Χρυσού
2 Κάρτες Θησαυρού
1 Κάρτα Θησαυρού ή 1 Διαμάντι Αντιδραστήριο
Πιθανότητα 1 Λουλουδιού Πάγου Αντιδραστήριο
Πιθανότητα 1 Κλήματος
Πιθανότητα Σπόρου Παγωμένης Μυγοκοτώστρας

Επίδραση συμπαθειών/αντιπαθειών στον χρόνο ανάπτυξης:

+10%: Φλεγόμενος Δράκος-Σκυλάκι, Δράκος-Σκυλάκι Ρουφήχτρα, Σατανικά Μπιζέλια Μάγματος, Δαιμόνια Χιονομπίζελα
+15%: Βοτανικός Κήπος, Πάντακιαιώνια, Φάρμα
+20%: Ξωτικό, Οβελίσκος Χιονονιφάδας
+25%: Γνώμος Τροπικού Κήπου
-25%: Βρομερόχορτα


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.