Ορμητικοί Άνεμοι
Ορμητικοί Άνεμοι.jpg

Σχολή: Κηπουρικής Σχολή Κηπουρικής.png
Ενέργεια: 10
Τύπος: Ξόρκια Παρασίτων.png
Κείμενο Ξορκιού: Σκοτώνει Ζουζούνι.png 1ου και 2ου βαθμού

Απαιτούμενα:

 Επίπεδο Κηπουρικής 2
Το μαθαίνεις από:

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.