Οικία Πάγου
Οικία Πάγου.jpg
Τιμή στο κατάστημα κορωνών:10,000Κορώνα.png ή 100,000Χρυσός.png
Καμία Δημοπρασία


Μέγεθος:Υπερπολυτελές
Όριο αντικειμένων:250 μέσα
250 έξω
Αρένα PvP:Όχι

Ψάρια

Χαρακτήρες

Δεν υπάρχουν χαρακτήρες εδώ

Περιέχεται σε πακέτο

Δεν περιέχεται σε κάποιο πακέτο


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.