Νεκροπάντζαρα
Νεκροπάντζαρα.png
Ανταλλάξιμο Ναι
Δημοπρασία Ναι
Τιμή Πώλησης 150 Χρυσός.png
Το συμπαθούν τα:

Το αντιπαθούν τα:
Δεν με αντιπαθεί κανένα φυτό
Ανταμοιβή σπόρου από τα Φυτά:
Το ρίχνουν οι:

Δεν το ρίχνει κανείς

Φυτό.png Ανάγκες
Ανάγκη φυτού μέλισσες.pngΑνάγκη φυτού μουσική.png
Παράσιτο.png Παράσιτα
Βαθμός Απαιτούμενο Ξόρκι

3

Βαθιά Ψύξη ή Λιβελλούλες+++

Εμπειρία:
 180 Ώριμο
 1800 Ενήλικο

Ανταμοιβή: 6

Πρόκληση: 5

Μέγεθος: Μικρό

Βαθμός Κηπουρού:

Μαθητευόμενος (3)

Χρόνος από Βλαστάρι σε Νεαρό:
 49 Ώρες

Χρόνος από Νεαρό σε Ώριμο:
 82 Ώρες

Χρόνος από Ώριμο σε Ενήλικο:
 197 Ώρες

Προτιμήσεις:

Ακαταμάχητη Μυγοσκοτώστρα
Βοτανικός Κήπος
Γνώμος Τροπικού Κήπου
Θανάσιμα Χελεφάντινα Αφτιά
Θανάσιμη Μυγοσκοτώστρα
Θανάσιμο Σύκο Νίντζα
Ξωτικό
Παγωμένη Μυγοσκοτώστρα
Φάρμα
Χελεφάντινα Αφτιά

Αντιπάθειες:

Αγγελοβελανιδιά
Βρομερόχορτα
Κακόβουλο Ορτύκι

Ανταμοιβές

Ώριμος Θερισμός:
Περίπου κάθε ~16Ω με ~18Ω

Χρυσός
1 Σνακ Κατοικιδίου
1 Κάρτα Θησαυρού

Ενήλικος Θερισμός:

Χρυσός
1 Σνακ Κατοικιδίου
1 Κάρτα Θησαυρού
Πιθανότητα Αντικειμένου Σπιτιού
Πιθανότητα Σπόρου

Επίδραση συμπαθειών/αντιπαθειών στον χρόνο ανάπτυξης:

+10%: Ακαταμάχητη Μυγοσκοτώστρα, Παγωμένη Μυγοσκοτώστρα, Θανάσιμη Μυγοσκοτώστρα, Χελεφάντινα Αφτιά, Θανάσιμα Χελεφάντινα Αφτιά, Θανάσιμο Σύκο Νίντζα, Ξωτικό
+15%: Βοτανικός Κήπος, Φάρμα
+25%: Γνώμος Τροπικού Κήπου
-25%:Αγγελοβελανιδιά, Κακόβουλο Ορτύκι, Βρομερόχορτα


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.