Ναυάγιο Πολάρις
Ναυάγιο Πολάρις.png
Μέγεθος:Υπερπολυτελές
Όριο αντικειμένων:250 μέσα
250 έξω
Αρένα PvP:Ναι
Τιμή Πώλησης:2500Χρυσός.png

Ψάρια

Χαρακτήρες

Δεν υπάρχουν χαρακτήρες εδώ

Περιέχεται σε πακέτο

Δεν περιέχεται σε κάποιο πακέτο


Αντικείμενα που Περιλαμβάνονται

Οικιακός Εξοπλισμός:
Κιβώτιο Μεταφορών

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.