Μυστικιστικός Κολοσσός
Μυστικιστικός Κολοσσός.jpg

Σχολή: Μύθου Σχολή Μύθου.png
Βόλοι: 5
Βόλοι Σκιάς: 1
Ακρίβεια: 80%
Τύπος: Ομαδικό.png / Χειραγώγηση.png
Κείμενο Ξορκιού: 880 Μύθος.png Ζημιά.png σε Όλους τους Εχθρούς.png & αφαίρεση Ασπίδα.png

Απαιτούμενα:

 Επίπεδο 100

Information.svg Λάθος Εταιρείας
Στην παρούσα σελίδα υπάρχει κάποιο λάθος της Gameforge (Η περιγραφή είναι λάθος, έπρεπε να γράφει σε εχθρούς). Όταν αυτό διορθωθεί από την εταιρεία και η σελίδα ενημερωθεί, αφαιρέστε το πρότυπο.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.