Μπάγκαλοου Ναυαγού
Μπάγκαλοου Ναυαγού.jpg

Κορώνα.png
Καμία Δημοπρασία


Στο κάστρο αυτό συμπεριλαμβάνεται το Npc Λωτρέκ. Επίσης συμπεριλαμβάνεται το διαδραστικό αντικείμενο Απωλεσθέντα που δίνει στους Μάγους τυχαίες ανταμοιβές.
Μέγεθος:Υπερπολυτελές
Όριο αντικειμένων:250 μέσα
250 έξω
Αρένα PvP:Ναι

Ψάρια

Χαρακτήρες

Δεν υπάρχουν χαρακτήρες εδώ

Περιέχεται σε πακέτο

Δεν περιέχεται σε κάποιο πακέτο


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.