Λιβελλούλες
Λιβελλούλες.jpg

Σχολή: Κηπουρικής Σχολή Κηπουρικής.png
Ενέργεια: 20
Τύπος: Ξόρκια Παρασίτων.png
Κείμενο Ξορκιού: Αποτροπή.png Ζουζούνι.png 1ου 2ου και 3ου βαθμού για 48 ώρες

Απαιτούμενα:

 Επίπεδο Κηπουρικής 3
Το μαθαίνεις από:

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.