Λευκό Δεσπαράγγι
Λευκό Δεσπαράγγι.png
Ανταλλάξιμο Ναι
Δημοπρασία Ναι
Τιμή Πώλησης 120 Χρυσός.png
Το συμπαθούν τα:

Δεν με συμπαθεί κανένα φυτό
Το αντιπαθούν τα:

Το παίρνεις από αλληλεπίδραση με: Το ρίχνουν οι:

Δεν το ρίχνει κανείς

Φυτό.png Ανάγκες
Ανάγκη φυτού βροχή.pngΑνάγκη φυτού ήλιος.png
Παράσιτο.png Παράσιτα
Βαθμός Απαιτούμενο Ξόρκι

5

Μυγοσκοτώστρα ή Μικρό Ηλιόπτηνο+++

Αυτό το φυτό μπορεί να προσελκύσει Ξωτικό

Εμπειρία:
 20 Ώριμο
 200 Ενήλικο

Ανταμοιβή: 4

Πρόκληση: 4

Μέγεθος: Μικρό(Μαγικό)

Βαθμός Κηπουρού:

Προχωρημένος (6)

Χρόνος από Βλαστάρι σε Νεαρό:
 48 Ώρες

Χρόνος από Νεαρό σε Ώριμο:
 82 Ώρες

Χρόνος από Ώριμο σε Ενήλικο:
 288 Ώρες

Προτιμήσεις:

Βοτανικός Κήπος
Γνώμος Τροπικού Κήπου
Δρακοκρανίο
Καροτάκια
Ξωτικό
Πάντακιαιώνια
Σπασμένη Ρίζα
Φάρμα

Αντιπάθειες:

Βρομερόχορτα
Γελό-δελος
Λευκός Γελό-δελος
Ροζ Γελό-δελος

Ανταμοιβές

Ώριμος Θερισμός:
Περίπου κάθε ~35Ω με ~43Ω 30λ

Πιθανότητα Χρυσού
1 "υποστηρικτική" Κάρτα Θησαυρού για Τσιράκι
Πιθανότητα Σπόρου Δεσπαραγγιού

Ενήλικος Θερισμός:

Πιθανότητα Χρυσού
1 "υποστηρικτική" Κάρτα Θησαυρού για Τσιράκι
2 "Καλέσματος Τσιρακιού" Κάρτα Θυσαυρού

Επίδραση συμπαθειών/αντιπαθειών στον χρόνο ανάπτυξης:

+10%: Καροτάκια, Σπασμένη Ρίζα, Δρακοκρανίο
+15%: Βοτανικός Κήπος, Πάντακιαιώνια, Φάρμα
+20%: Ξωτικό
+25%: Γνώμος Τροπικού Κήπου
-25%: Γελό-δελος, Ροζ Γελό-δελος, Λευκός Γελό-δελος, Βρομερόχορτα


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.