Λευκός Γελό-δελος
Λευκός Γελό-δελος.png
Ανταλλάξιμο Ναι
Δημοπρασία Ναι
Τιμή Πώλησης 150 Χρυσός.png
Το συμπαθούν τα:

Δεν με συμπαθεί κανένα φυτό
Το αντιπαθούν τα:

Δεν με αντιπαθεί κανένα φυτό
Το ρίχνουν οι:

Δεν το ρίχνει κανείς

Φυτό.png Ανάγκες
Ανάγκη φυτού ήλιος.pngΑνάγκη φυτού μέλισσες.png
Παράσιτο.png Παράσιτα
Βαθμός Απαιτούμενο Ξόρκι

5

Μυγοσκοτώστρα ή Μικρό Ηλιόπτηνο+++

Αυτό το φυτό μπορεί να προσελκύσει Ξωτικό

Εμπειρία:
 50 Ώριμο
 500 Ενήλικο

Ανταμοιβή: 6

Πρόκληση: 5

Μέγεθος: Μικρό(Μαγικό)

Βαθμός Κηπουρού:

Ειδικός (8)

Χρόνος από Βλαστάρι σε Νεαρό:
 64 Ώρες

Χρόνος από Νεαρό σε Ώριμο:
 116 Ώρες

Χρόνος από Ώριμο σε Ενήλικο:
 384 Ώρες

Προτιμήσεις:

Άγαλμα Υδροτυφλοπόντικα
Βασιλιάς Πάρσλεϊ
Βοτανικός Κήπος
Γνώμος Τροπικού Κήπου
Ξωτικό
Πάντακιαιώνια
Συντριβάνι-Ψάρι
Φάρμα

Αντιπάθειες:

Βρομερόχορτα
Δεσπαράγγι
Λευκό Δεσπαράγγι

Ανταμοιβές

Ώριμος Θερισμός:
Περίπου κάθε ~22Ω 30λ με ~28Ω 30λ

Πιθανότητα Χρυσού
1 Κάρτα Θησαυρού
Πιθανότητα 1 Σπόρου Γελό-δελου
Πιθανότητα Αντικειμένου Σπιτιού

Ενήλικος Θερισμός:

Πιθανότητα Χρυσού
3 Κάρτες Θυσαυρού
Πιθανότητα 1 Σπόρου Γελό-δελου

Επίδραση συμπαθειών/αντιπαθειών στον χρόνο ανάπτυξης:

+10%: Συντριβάνι-Ψάρι, Βασιλιάς Πάρσλεϊ
+15%: Βοτανικός Κήπος, Πάντακιαιώνια, Φάρμα
+20%: Ξωτικό
+25%: Γνώμος Τροπικού Κήπου
+30%: Άγαλμα Υδροτυφλοπόντικα
-25%: Δεσπαράγγι, Λευκό Δεσπαράγγι, Βρομερόχορτα


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.