Κρίνος Τίγρης
Κρίνος Τίγρης.png
Ανταλλάξιμο Ναι
Δημοπρασία Ναι
Τιμή Πώλησης 60 Χρυσός.png
Το συμπαθούν τα:

Το αντιπαθούν τα:
Δεν με αντιπαθεί κανένα φυτό
Ανταμοιβή σπόρου από τα Φυτά:
Το παίρνεις από αλληλεπίδραση με:
Το ρίχνουν οι:

Δεν το ρίχνει κανείς

Φυτό.png Ανάγκες
Ανάγκη φυτού μέλισσες.png
Παράσιτο.png Παράσιτα
Βαθμός Απαιτούμενο Ξόρκι

1

Κεραυνός Ζουζουνιών ή Τσουχτερό Εντομοσπρέι ή Απόλυτο Εντομοσπρέι+++

Αυτό το φυτό μπορεί να προσελκύσει Ξωτικό

Εμπειρία:
 5 Ώριμο
 50 Ενήλικο

Ανταμοιβή: 2

Πρόκληση: 2

Μέγεθος: Μικρό

Βαθμός Κηπουρού:

Αρχάριος (1)

Χρόνος από Βλαστάρι σε Νεαρό:
 14 Ώρες

Χρόνος από Νεαρό σε Ώριμο:
 30:30 Ώρες

Χρόνος από Ώριμο σε Ενήλικο:
 288 Ώρες

Προτιμήσεις:

Βοτανικός Κήπος
Βούρλα σε Γλάστρα
Γνώμος Τροπικού Κήπου
Κουβάρι Μπλε Νήματος
Ξωτικό
Πικραλίδα
Πορτοκαλί Πικραλίδα
Υπερπικραλίδα
Φάρμα

Αντιπάθειες:

Βρομερόχορτα

Ανταμοιβές

Ώριμος Θερισμός:
Περίπου κάθε ~18Ω με ~24Ω

Χρυσός
1 Κάρτα Θησαυρού
1 Αντιδραστήριο Βούρλα

Ενήλικος Θερισμός:

Χρυσός
1 Κάρτα Θυσαυρού
2 Αντιδραστήρια
Πιθανότητα 1 Σπόρου Υπερκρίνου Τίγρη

Επίδραση συμπαθειών/αντιπαθειών στον χρόνο ανάπτυξης:

+10%: Κουβάρι Μπλε Νήματος, Πικραλίδα, Πορτοκαλί Πικραλίδα, Ροζ Πικραλίδα, Βούρλα σε Γλάστρα, Υπερπικραλίδα
+15%: Βοτανικός Κήπος, Φάρμα
+20%: Ξωτικό
+25%: Γνώμος Τροπικού Κήπου
-25%: Βρομερόχορτα


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.