Κολπατζής Σκιάς
Κολπατζής Σκιάς.png

Σχολή: Σκιάς Σχολή Σκιάς.png
Βόλοι: 0
Βόλοι Σκιάς: 1
Ακρίβεια: 100%
Τύπος: Μορφή Σκιάς.png
Κείμενο Ξορκιού: Κόλπο 1 (Κλέβει Χρυσός Βόλος.png ) 
+60% Κρίσιμο.png 
-30% Μπλοκ Κρίσιμου.png
Το ξόρκι μπορεί να αγοραστεί με Πόντους Εκπαίδευσης


Αρέσουν
Δεν Αρέσουν
Ζημιά.png ξόρκια
-10
Θετικές Ασπίδα.png (ασπίδες)
+10
Information.svg Θέλει Περιεχόμενο
Στην παρούσα σελίδα λείπουν κάποια στοιχεία (Οι προτιμήσεις είναι ελλειπείς). Αφαιρέστε, ή επεξεργαστείτε το πρότυπο από την σελίδα όταν τα προσθέσετε
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.