Σε αυτή την κατηγορία υπάρχουν τα ξόρκια, στα οποία δεν μπορούν να εκπαιδευτούν οι μάγοι. Συνήθως εκτελούνται μόνο από τέρατα, εκτός αν οι μάγοι τα έχουν σε κάρτα θησαυρού ή αντικείμενο.
Δείτε επίσης: Φυσικές Επιθέσεις

All items (48)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.