Καροτάκια
Καροτάκια.png
Ανταλλάξιμο Ναι
Δημοπρασία Ναι
Το συμπαθούν τα:

Δεν με συμπαθεί κανένα φυτό
Το αντιπαθούν τα:

Πωλείται από:
Το παίρνεις από αλληλεπίδραση με:
Το ρίχνουν οι:

Δεν το ρίχνει κανείς

Φυτό.png Ανάγκες
Ανάγκη φυτού μουσική.png
Παράσιτο.png Παράσιτα
Βαθμός Απαιτούμενο Ξόρκι

2

Ορμητικοί Άνεμοι ή Ζουζουνοεξολοθρευτής ή Μεγάλος Εξολοθρευτής+++

Αυτό το φυτό μπορεί να προσελκύσει Ξωτικό

Εμπειρία:
 10 Ώριμο
 100 Ενήλικο

Ανταμοιβή: 2

Πρόκληση: 3

Μέγεθος: Μεσαίο

Βαθμός Κηπουρού:

Μαθητευόμενος (3)

Χρόνος από Βλαστάρι σε Νεαρό:
 20 Ώρες

Χρόνος από Νεαρό σε Ώριμο:
 40:45 Ώρες

Χρόνος από Ώριμο σε Ενήλικο:
 144 Ώρες

Προτιμήσεις:

Βοτανικός Κήπος
Γνώμος Τροπικού Κήπου
Δεσπαράγγι
Λευκό Δεσπαράγγι
Ξωτικό
Πάντακιαιώνια
Σετ Παιχνιδιού Τρένου
Συντριβάνι-Ψάρι
Φάρμα

Αντιπάθειες:

Αμπέλι Τρομπετών
Βρομερόχορτα

Ανταμοιβές

Ώριμος Θερισμός:

Χρυσός
Πιθανότητα 1 Σνακ εκτός από το Διαμαντένιο ή Σατανικό Καρότο (πολύ σπάνια πιθανότητα Μέγα)

Ενήλικος Θερισμός:

Πιθανότητα Χρυσού
2-3 Σνακ (πολύ σπάνια πιθανότητα Μεγα)
Πιθανότητα Σπόρου Καροτακιών

Επίδραση συμπαθειών/αντιπαθειών στον χρόνο ανάπτυξης:

+10%: Δεσπαράγγι, Λευκό Δεσπαράγγι, Συντριβάνι-Ψάρι
+15%: Βοτανικός Κήπος, Πάντακιαιώνια, Φάρμα
+20%: Ξωτικό, Σετ Παιχνιδιού Τρένου
+25%: Γνώμος Τροπικού Κήπου
-25%: Βρομερόχορτα, Αμπέλι Τρομπετών


Αμοιβές από Θερισμό

Χρυσό:
 18-36 Ώριμο.png
 Τίποτα ή 32-48 Ενήλικο.png

Οικιακός Εξοπλισμός:
Συντριβάνι-Ψάρι

Αντιδραστήρια:
Εκτόπλασμα

Σνακ:
Διαμαντένιο ΚαρότοΚαροτάκιΚαρότοΣατανικό ΚαρότοΦλογερό Καρότο

Σπόροι:
ΔεσπαράγγιΚαροτάκια

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.