Καμπανούλα
Καμπανούλα.png
Ανταλλάξιμο Ναι
Δημοπρασία Ναι
Τιμή Πώλησης 30 Χρυσός.png
Το συμπαθούν τα:

Το αντιπαθούν τα:
Δεν με αντιπαθεί κανένα φυτό
Το παίρνεις από αλληλεπίδραση με: Το ρίχνουν οι:

Δεν το ρίχνει κανείς

Φυτό.png Ανάγκες
Ανάγκη φυτού ήλιος.png
Παράσιτο.png Παράσιτα
Βαθμός Απαιτούμενο Ξόρκι

1

Κεραυνός Ζουζουνιών ή Τσουχτερό Εντομοσπρέι ή Απόλυτο Εντομοσπρέι+++

Εμπειρία:
 2 Ώριμο
 20 Ενήλικο

Ανταμοιβή: 1

Πρόκληση: 1

Μέγεθος: Μεσαίο

Βαθμός Κηπουρού:

Αρχάριος (1)

Χρόνος από Βλαστάρι σε Νεαρό:
 14 Ώρες

Χρόνος από Νεαρό σε Ώριμο:
 30:30 Ώρες

Χρόνος από Ώριμο σε Ενήλικο:
 288 Ώρες

Προτιμήσεις:

Αμπέλι Τρομπετών
Ασημένιο Αμπέλι Τρομπετών
Βοτανικός Κήπος
Δαιμόνια Χιονομπίζελα
Ξωτικό
Πάντακιαιώνια
Σατανικά Μπιζέλια Μάγματος
Φάρμα

Αντιπάθειες:

Βρομερόχορτα

Ανταμοιβές

Ώριμος Θερισμός:
Περίπου κάθε ~18Ω 15λ με ~23Ω 45λ

Χρυσός
1 Σνακ

Ενήλικος Θερισμός:

Χρυσός
1 Κάρτα Θησαυρού
2 Σνακς

Επίδραση συμπαθειών/αντιπαθειών στον χρόνο ανάπτυξης:

+10%: Σατανικά Μπιζέλια Μάγματος, Δαιμόνια Χιονομπίζελα, Ασημένιο Αμπέλι Τρομπετών, Αμπέλι Τρομπετών
+15%: Βοτανικός Κήπος, Πάντακιαιώνια, Φάρμα
+20%: Ξωτικό
-25%: Βρομερόχορτα


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.