Καθαρό
Καθαρό.png

Αυτό είναι ταλέντο για τους Αγώνες Κατοικιδίων

Είδος:Ταλέντο
Σπανιότητα:Κοινό
Επίδραση:Αφαίρεση Ενός Αρνητικού από Εσένα
Υπολογισμός:Κατευνασμός 15 Δευτερόλεπτα
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.