Κίτρινη Άστατη Πίκλα
Κίτρινη Άστατη Πίκλα.png
Ανταλλάξιμο Ναι
Δημοπρασία Ναι
Τιμή Πώλησης 90 Χρυσός.png
Το συμπαθούν τα:

Δεν με συμπαθεί κανένα φυτό
Το αντιπαθούν τα:

Δεν με αντιπαθεί κανένα φυτό
Βρίσκεται σε:
Το ρίχνουν οι:

Δεν το ρίχνει κανείς

Φυτό.png Ανάγκες
Ανάγκη φυτού βροχή.pngΑνάγκη φυτού ήλιος.pngΑνάγκη φυτού μέλισσες.pngΑνάγκη φυτού μαγεία.pngΑνάγκη φυτού μουσική.png
Παράσιτο.png Παράσιτα
Βαθμός Απαιτούμενο Ξόρκι

2

Ορμητικοί Άνεμοι ή Ζουζουνοεξολοθρευτής ή Μεγάλος Εξολοθρευτής+++

Εμπειρία:
 200 Ώριμο
 200 Ενήλικο

Ανταμοιβή: 4

Πρόκληση: 3

Μέγεθος: Μικρό

Βαθμός Κηπουρού:

Αρχάριος (1)

Χρόνος από Βλαστάρι σε Νεαρό:
 15 Ώρες

Χρόνος από Νεαρό σε Ώριμο:
 29 Ώρες

Χρόνος από Ώριμο σε Ενήλικο:
 216 Ώρες

Προτιμήσεις:

Άστατη Πίκλα
Βοτανικός Κήπος
Γνώμος Τροπικού Κήπου
Ξωτικό
Ξύλινη Τσουγκράνα
Πάντακιαιώνια
Φάρμα

Αντιπάθειες:

Βρομερόχορτα

Ανταμοιβές

Ώριμος Θερισμός:
Περίπου κάθε ~22Ω με ~28Ω

Χρυσός
2 Σνακ (Βαθμού 4) και μια σπάνια πιθανότητα 3ου Σνακ (Βαθμού 7)

Ενήλικος Θερισμός:

Χρυσός
1 Σνακ Βαθμού 7 συν 1 ακόμα Σνακ (Βαθμού 7 ή Βαθμού 4) ή 1 Κάρτα Θησαυρού
1 Σπόρος Κίτρινης Άστατης Πίκλας

Επίδραση συμπαθειών/αντιπαθειών στον χρόνο ανάπτυξης:

+10%: Άστατη Πίκλα
+15%: Βοτανικός Κήπος, Πάντακιαιώνια, Φάρμα
+20%: Ξωτικό, Ξύλινη Τσουγκράνα
+25%: Γνώμος Τροπικού Κήπου
-25%: Βρομερόχορτα


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.