Κάκτος Αγκαθωτής Αρκούδας
Κάκτος Αγκαθωτής Αρκούδας.png
Ανταλλάξιμο Ναι
Δημοπρασία Ναι
Τιμή Πώλησης 120 Χρυσός.png
Το συμπαθούν τα:

Δεν με συμπαθεί κανένα φυτό
Το αντιπαθούν τα:

Δεν με αντιπαθεί κανένα φυτό
Ανταμοιβή σπόρου από τα Φυτά:
Το παίρνεις από αλληλεπίδραση με:
Το ρίχνουν οι:

Δεν το ρίχνει κανείς

Φυτό.png Ανάγκες
Ανάγκη φυτού μέλισσες.pngΑνάγκη φυτού μουσική.png
Παράσιτο.png Παράσιτα
Βαθμός Απαιτούμενο Ξόρκι

3

Βαθιά Ψύξη ή Λιβελλούλες+++

Αυτό το φυτό μπορεί να προσελκύσει Ξωτικό

Εμπειρία:
 20 Ώριμο
 200 Ενήλικο

Ανταμοιβή: 3

Πρόκληση: 4

Μέγεθος: Μεσαίο(Μαγικό)

Βαθμός Κηπουρού:

Ενδιάμεσος (5)

Χρόνος από Βλαστάρι σε Νεαρό:
 26 Ώρες

Χρόνος από Νεαρό σε Ώριμο:
 56 Ώρες

Χρόνος από Ώριμο σε Ενήλικο:
 216 Ώρες

Προτιμήσεις:

Αμμοσωρός
Βοτανικός Κήπος
Γνώμος Τροπικού Κήπου
Ξωτικό
Πλάκα με Έντομο του Κροκ
Φάρμα

Αντιπάθειες:

Βρομερόχορτα

Ανταμοιβές

Ώριμος Θερισμός:
Περίπου κάθε ~16Ω με ~24Ω

Χρυσός
1 Σνακ (Πιθανότητα Καβουρόμηλο 3% ή Φρούτα του Ήλιου 3%)
Πιθανότητα Σπόρου Κάκτου Αγκαθωτής Αρκούδας 21%

Ενήλικος Θερισμός:

Πιθανότητα Χρυσού
3 Σνακ (Πιθανότητα Καβουρόμηλο 10% ή Φρούτα του Ήλιου 7%)
Πιθανότητα Σπόρου Κάκτου Αγκαθωτής Αρκούδας 31%
Πιθανότητα Αντικειμένου Σπιτιού

Επίδραση συμπαθειών/αντιπαθειών στον χρόνο ανάπτυξης:

+15%: Βοτανικός Κήπος, Φάρμα
+20%: Πλάκα με Έντομο του Κροκ, Αμμοσωρός, Ξωτικό
+25%: Γνώμος Τροπικού Κήπου
-25%: Βρομερόχορτα


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.