Ισορροποδότης
Ισορροποδότης.png

Αυτό το ταλέντο μπορεί να φτάσει μέχρι +9% Ισορροπία.png Ζημιά.png με την βοήθεια ταλέντων που ανεβάζουν τα στατιστικά του κατοικιδίου

Είδος:Ταλέντο
Σπανιότητα:Επικά
Επίδραση:Δίνει από +1% έως +6% Ισορροπία.png Ζημιά.png 
Υπολογισμός:(2* Δύναμη.png + 2* Θέληση.png + Ισχύς.png ) / 200
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.