Θανάσιμο Σύκο Νίντζα
Θανάσιμο Σύκο Νίντζα.png
Ανταλλάξιμο Ναι
Δημοπρασία Ναι
Τιμή Πώλησης 180 Χρυσός.png
Το συμπαθούν τα:

Το αντιπαθούν τα:
Δεν με αντιπαθεί κανένα φυτό
Ανταμοιβή σπόρου από τα Φυτά:
Το παίρνεις από αλληλεπίδραση με:
Το ρίχνουν οι:

Δεν το ρίχνει κανείς

Φυτό.png Ανάγκες
Ανάγκη φυτού μέλισσες.pngΑνάγκη φυτού μαγεία.png
Παράσιτο.png Παράσιτα
Βαθμός Απαιτούμενο Ξόρκι

5

Μυγοσκοτώστρα ή Μικρό Ηλιόπτηνο+++

Εμπειρία:
 100 Ώριμο
 1000 Ενήλικο

Ανταμοιβή: 6

Πρόκληση: 6

Μέγεθος: Μεγάλο(Μαγικό)

Βαθμός Κηπουρού:

Πεπειραμένος (7)

Χρόνος από Βλαστάρι σε Νεαρό:
 210 Ώρες

Χρόνος από Νεαρό σε Ώριμο:
 106 Ώρες

Χρόνος από Ώριμο σε Ενήλικο:
 432 Ώρες

Προτιμήσεις:

Βάση Όπλων
Βομβομανίταρο
Βοτανικός Κήπος
Γνώμος Τροπικού Κήπου
Διακοσμητικό Γκονγκ
Ξωτικό
Συντριβάνι από Μπαμπού
Υπερβομβομανίταρο
Φάρμα
Φλογισμένο Βομβομανίταρο

Αντιπάθειες:

Βρομερόχορτα

Ανταμοιβές

Ώριμος Θερισμός:
Περίπου κάθε ~23Ω 30λ με ~29Ω 30λ

Χρυσός
1 Κάρτα Θησαυρού
Πιθανότητα Αντικειμένου Σπιτιού
Πιθανότητα Σπόρου

Ενήλικος Θερισμός:

Πιθανότητα Χρυσού
3 Κάρτες Θησαυρού
Πιθανότητα Αντικειμένου Σπιτιού
Σπάνια Πιθανότητα Κεχριμπαριού

Επίδραση συμπαθειών/αντιπαθειών στον χρόνο ανάπτυξης:

+10%: Βομβομανίταρο, Φλογισμένο Βομβομανίταρο, Υπερβομβομανίταρο, Διακοσμητικό Γκονγκ, Βάση Όπλων
+15%: Βοτανικός Κήπος, Φάρμα
+20%: Ξωτικό
+25%: Συντριβάνι από Μπαμπού, Γνώμος Τροπικού Κήπου
-25%: Βρομερόχορτα


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.