Θανάσιμη Μυγοσκοτώστρα
Θανάσιμη Μυγοσκοτώστρα.png
Ανταλλάξιμο Ναι
Δημοπρασία Ναι
Τιμή Πώλησης 210 Χρυσός.png
Το συμπαθούν τα:

Το αντιπαθούν τα:
Δεν με αντιπαθεί κανένα φυτό
Ανταμοιβή σπόρου από τα Φυτά:
Το παίρνεις από αλληλεπίδραση με:
Το ρίχνουν οι:

Δεν το ρίχνει κανείς

Φυτό.png Ανάγκες
Ανάγκη φυτού ήλιος.pngΑνάγκη φυτού μέλισσες.pngΑνάγκη φυτού μαγεία.pngΑνάγκη φυτού μουσική.png
Παράσιτο.png Παράσιτα
Βαθμός Απαιτούμενο Ξόρκι

5

Μυγοσκοτώστρα ή Μικρό Ηλιόπτηνο+++

Αυτό το φυτό μπορεί να προσελκύσει Ξωτικό

Εμπειρία:
 300 Ώριμο
 3000 Ενήλικο

Ανταμοιβή: 7

Πρόκληση: 7

Μέγεθος: Μεσαίο(Μαγικό)

Βαθμός Κηπουρού:

Προχωρημένος (6)

Χρόνος από Βλαστάρι σε Νεαρό:
 72 Ώρες

Χρόνος από Νεαρό σε Ώριμο:
 120 Ώρες

Χρόνος από Ώριμο σε Ενήλικο:
 432 Ώρες

Προτιμήσεις:

Άγαλμα Καβουροδαγκάνας
Βοτανικός Κήπος
Γνώμος Τροπικού Κήπου
Δράκος-Σκυλάκι
Δράκος-Σκυλάκι Ρουφήχτρα
Δρακοκρανίο
Ξωτικό
Πάντακιαιώνια
Φάρμα
Φλεγόμενος Δράκος-Σκυλάκι

Αντιπάθειες:

Βρομερόχορτα

Ανταμοιβές

Ώριμος Θερισμός:

Χρυσός
1 Κάρτα Θησαυρού
Πιθανότητα 1 Αντιδραστηρίου (όχι Κλήμα ή Πλεκτό Κλήμα)
Πιθανότητα Σπόρου Παγωμένης Μυγοσκοτώστρας

Ενήλικος Θερισμός:

Πιθανότητα Χρυσού
3 Κάρτες Θησαυρού
Πιθανότητα 1 Αντιδραστηρίου, 2 σπάνιων
Πιθανότητα σπόρου Παγωμένης Μυγοσκοτώστρας ή Υπερθανάσιμης Μυγοσκοτώστρας

Επίδραση συμπαθειών/αντιπαθειών στον χρόνο ανάπτυξης:

+10%: Δράκος-Σκυλάκι, Φλεγόμενος Δράκος-Σκυλάκι, Δράκος-Σκυλάκι Ρουφήχτρα, Δρακοκρανίο
+15%: Φάρμα, Πάντακιαιώνια, Βοτανικός Κήπος
+20%: Ξωτικό
+25%: Άγαλμα Καβουροδαγκάνας, Γνώμος Τροπικού Κήπου
-25%: Βρομερόχορτα


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.