Θάμνος Φρουτοψωμιού
Θάμνος Φρουτοψωμιού.png
Ανταλλάξιμο Ναι
Δημοπρασία Ναι
Τιμή Πώλησης 30 Χρυσός.png
Το συμπαθούν τα:

Δεν με συμπαθεί κανένα φυτό
Το αντιπαθούν τα:

Δεν με αντιπαθεί κανένα φυτό
Το παίρνεις από αλληλεπίδραση με: Το ρίχνουν οι:

Δεν το ρίχνει κανείς

Φυτό.png Ανάγκες
Ανάγκη φυτού μαγεία.png
Παράσιτο.png Παράσιτα
Βαθμός Απαιτούμενο Ξόρκι

3

Βαθιά Ψύξη ή Λιβελλούλες+++

Αυτό το φυτό μπορεί να προσελκύσει Ξωτικό

Εμπειρία:
 2 Ώριμο
 20 Ενήλικο

Ανταμοιβή: 1

Πρόκληση: 1

Μέγεθος: Μεγάλο

Βαθμός Κηπουρού:

Μαθητευόμενος (3)

Χρόνος από Βλαστάρι σε Νεαρό:
 10 Ώρες

Χρόνος από Νεαρό σε Ώριμο:
 24:30 Ώρες

Χρόνος από Ώριμο σε Ενήλικο:
 58:45 Ώρες

Προτιμήσεις:

Βοτανικός Κήπος
Γνώμος Τροπικού Κήπου
Καζάνι Σούπας
Ξωτικό
Σταθμός Σάντουιτς
Φάρμα

Αντιπάθειες:

Βρομερόχορτα

Ανταμοιβές

Ώριμος Θερισμός:
Περίπου κάθε ~18Ω με ~30Ω

Χρυσός
Πιθανότητα ενός Νόστιμου Μπισκότου Σνακ (~50% πιθανότητα)
Πιθανότητα ενός Σταθμού Σάντουιτς
Πιθανότητα Σπόρου Θάμνου Φρουτοψωμιού ή Σπόρου Θάμνου Σικαλένιου Φρουτοψωμιού

Ενήλικος Θερισμός:

Χρυσός
Σπάνια Πιαθνότητα ενός Χρυσού Σταρένιου Ψωμιού Σνακ
Πιθανότητα Σταθμού Σάντουιτς
Σπάνια Πιαθνότητα Καζανιού Σούπας
Πιθανότητα Σπόρου Θάμνου Φρουτοψωμιού ή Σπόρου Θάμνου Σικαλένιου Φρουτοψωμιού

Επίδραση συμπαθειών/αντιπαθειών στον χρόνο ανάπτυξης:

+15%: Βοτανικός Κήπος, Φάρμα
+20%: Ξωτικό, Καζάνι Σούπας, Σταθμός Σάντουιτς
+15%: Γνώμος Τροπικού Κήπου
-25%: Βρομερόχορτα


Αμοιβές από Θερισμό

Χρυσό:
 19-36 Ώριμο.png
 60-72Ενήλικο.png

Οικιακός Εξοπλισμός:
Καζάνι ΣούπαςΣταθμός Σάντουιτς

Σνακ:
Νόστιμο ΜπισκότοΧρυσό Σταρένιο Ψωμί

Σπόροι:
Θάμνος Σικαλένιου ΦρουτοψωμιούΘάμνος Φρουτοψωμιού

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.