Θάμνος Σικαλένιου Φρουτοψωμιού
Θάμνος Σικαλένιου Φρουτοψωμιού.png
Ανταλλάξιμο Ναι
Δημοπρασία Ναι
Τιμή Πώλησης 60 Χρυσός.png
Το συμπαθούν τα:

Δεν με συμπαθεί κανένα φυτό
Το αντιπαθούν τα:

Δεν με αντιπαθεί κανένα φυτό
Το παίρνεις από αλληλεπίδραση με: Το ρίχνουν οι:

Δεν το ρίχνει κανείς

Φυτό.png Ανάγκες
Ανάγκη φυτού μαγεία.png
Παράσιτο.png Παράσιτα
Βαθμός Απαιτούμενο Ξόρκι

3

Βαθιά Ψύξη ή Λιβελλούλες+++

Αυτό το φυτό μπορεί να προσελκύσει Ξωτικό

Εμπειρία:
 5 Ώριμο
 50 Ενήλικο

Ανταμοιβή: 2

Πρόκληση: 2

Μέγεθος: Μεγάλο

Βαθμός Κηπουρού:

Μαθητευόμενος (3)

Χρόνος από Βλαστάρι σε Νεαρό:
 24 Ώρες

Χρόνος από Νεαρό σε Ώριμο:
 42:45 Ώρες

Χρόνος από Ώριμο σε Ενήλικο:
 130:45 Ώρες

Προτιμήσεις:

Βοτανικός Κήπος
Γνώμος Τροπικού Κήπου
Καζάνι Σούπας
Ξωτικό
Σταθμός Σάντουιτς
Φάρμα

Αντιπάθειες:

Βρομερόχορτα

Ανταμοιβές

Ώριμος Θερισμός:
Περίπου κάθε ~23Ω 30λ με ~31Ω

Χρυσός
Πιθανότητα 1 Νόστιμου Μπισκότου Σνακ
Πιθανότητα 1 Σπόρου

Ενήλικος Θερισμός:

Χρυσός
Πιθανότητα 1 Αντικειμένου Σπιτιού
Πιθανότητα 1 Χρυσού Σταρένιου Ψωμιού Σνακ
Πιθανότητα 1 Σπόρου

Επίδραση συμπαθειών/αντιπαθειών στον χρόνο ανάπτυξης:

+15%: Βοτανικός Κήπος, Φάρμα
+20%: Ξωτικό, Καζάνι Σούπας, Σταθμός Σάντουιτς
+25%: Γνώμος Τροπικού Κήπου
-25%: Βρομερόχορτα


Αμοιβές από Θερισμό

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.